Общество

Плакатите за изборите, на определени места

Пещера. Кметска Заповед определя местата за поставяне на агитационни материали. Местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Пещера са : общинските места, предназначени за залепване на афиши и обяви; билбордовете и други места, определени за поставяне на рекламни материали.
Плакати на мераклиите за Кмет и общински съветници могат да се афишират в клубове и помещения ползвани от политическите партии и коалиции. От заповедта става ясно, че е абсолютно забранено поставянето на плакати и агитационни материали на сгради и имоти – общинска собственост (административни сгради, училища, детски заведения, читалища, Общински културен дом, музей ), както и на търговските щандове на Общинско предприятие „Паркинги и пазари”. Забранява се плакати да се лепят на сгради на общинските търговски дружества  и общински предприятия, както и на обекти частна общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите (ползвателите); по елементи от общинската инфраструктура, декоративни елементи, пътни знаци, електрически стълбове и дървета. До деня на изборите е забранено използването на общински транспортни средства за предизборна агитация.Поставянето на агитационни материали на сгради, огради, витрини, които не са общинска собственост, може да се извършва само след разрешение на собственика или управителя на имота. В срок три работни дни след изборния ден, а в случай на провеждане на втори тур – в срок до три дни от датата на произвеждането му, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключените избори.
5.При неизпълнение на задължението за премахване на агитационен материал по чл.134, ал.9 от Изборния кодекс ще се търси административно-наказателна отговорност от лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или от лицата, които представляват коалицията от партии, съгласно Изборния кодекс.

Коментари