Институции

ПИК НА НАП НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Механизмът за издаване на ПИК в максимална степен изключва възможността той да бъде получаван от друг човек, тъй като кодът се предоставя лично, срещу лична карта, в запечатан плик. Гражданинът подписва и декларация, в която се съгласява с условието да не предоставя своя ПИК на трети лица и се задължава да изтърпи всички законоустановени последици от нарушаването на това изискване. Около 500 хил. граждани, които ползват ПИК на НАП, са подписали волеизявления да не разкриват своя ПИК пред трети лица.
 
Всеки гражданин, който има съмнение за нарушаване на конфиденциалността на кода му, може да предприеме следните стъпки:
Да подаде сигнал за блокиране на ПИК на телефона на Информационния център на НАП – 0700 18 700;
Да поискат издаване на нов ПИК чрез електронната услуга на НАП.
Когато гражданите ползват услугите на счетоводители или счетоводни къщи при подаване на данъчни декларации – които също съдържат чувствителна информация, това се извършва по законоустановения ред, с електронния подпис на субекта, който извършва услугата.

Коментари