Институции

Пещерско училище започна работа по програма за превенция на насилието

Написано от Пещераинфо
В СУ „Св. Климент Охридски“, Пещера започна провеждането на Програма за превенция на домашното насилие за ученици от 9-ти до 12-ти клас. Тя се реализира по проект „Нова посока“, изпълняван от Фонд ИГА.
В рамките на един месец всеки клас ще премине през обучения, които включват теоретична част, филми и ролеви игри. Програмата цели да изгради у младите хора по-голяма сензитивност и критичност към домашното насилие, да ги научи да разпознават видовете и измеренията му, как да се предпазват и къде да потърсят помощ.
Заниманията се водят от експерт на Кризисния център в Пещера, където се провеждат и част от дейностите по проекта.
Проект „Нова посока“ се изпълнява по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-87/14.07.2023 г., сключен с Министерство на правосъдието.

Коментари