Политика

Пещерска фирма съди община Белово

Написано от Пещераинфо

Пазарджик-Пещера.В Окръжен съд Пазарджик днес ще се гледа дело заведено от пещерска фирма срещу община Белово. Според информацията предоставена от пресцентъра на съда, делото е образувано по искова молба от „Пътно поддържане-Пещера” ЕООД гр.Пещера против Община Белово по чл. 79 от ЗЗД. Искът е за 34 730,69 лв. – неизплатена главница по фактура от 2007 год. за изпълнени строително-монтажни работи, както и лихва за забава по обект „Подпорна стена по левия бряг на р.Яденица”.

Коментари