Институции

Пещерец пое областната Дирекция „Инспекция по труда“

Димитър Търпов е назначен за директор на Дирекция „Инспекция по труда – Пазарджик. От 2007 г. до момента Търпов бе директор на Дирекция Бюро по труда – Пещера. Първите 2 години е временно изпълняващ дейността и от 2009 г. е титуляр. Преди това има възходяща кариера в Бюрото по труда като минава цялата йерархична стълба от експерт до директор. За работата си като ръководител многократно е бил отличаван от министъра на труда и социалната политика.

В професионалната му визитка са първо място за най-добра реализация на цялостната дейност в категория „Средно ДБТ” за 2010г.,  за 2011г. и  2015 година.

През 2014 г. Търпов получава лична награда за съществен  принос за дейността на агенцията по заетостта.

Коментари