Институции Култура

Пещера ще е домакин на обучение за алтернативен туризъм

Пещера.От 4 до 6 декември Пещера ще бъде домакин на  поредното специализирано обучение посветено на активното гражданство и устойчивите местни ресурси „Алтернативен туризъм”, организирано от Сдружение „Платформа АГОРА”. Целта на обучението е участниците да бъдат въведени в основните понятия в туризма и предимствата на алтернативните му форми, както и да бъдат мотивирани за разработване на атрактивни предложения за алтернативен туризъм, въз основа на местните ресурси.  В обучението ще се включат представители от Община Смолян, Община Стамболийски и Община Пещера.

Събитието е част от проекта „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна“, реализиран с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.  В него Сдружение „Платформа АГОРА” обединява усилията си с 12 общини на територията на цялата страна за разработване и утвърждаване на модел на общностно развитие на базата на активно гражданство и устойчиви местни ресурси в подкрепа на местната инициатива. Отчитайки необходимостта и важността на туризма за развитието на общините и регионите, моделът се реализира в рамките на проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна“, с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Коментари