Институции

Пещера спечели Проект за 428,844 лв.

Пещера. Кметът на Община Пещера получи ваучер на стойност 428, 844лв. от Деница Николова – ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма за регионално развитие /ОПРР/.  Сумата е за реализиране на Проект „Развитие на туристически продукт и маркетинг на дестинация „Родопска приказка“ на територията на Общините Пещера, Батак и Ракитово“. Средствата се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Срокът за реализацията им е 24 месеца. Изискване беше кандидатстването да се осъществи чрез партньорство между най-малко три общини. Общините ще разработят туристически пакети и/или ще диверсифицират съществуващи такива. Предвижда се те да подготвят и разпространят информационни и рекламни материали за съответния район и продукт. Той ще бъде представен на регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири. Ще бъдат организирани експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти. Ръководител на Проекта „Зимна приказка“ за Община Пещера ще бъде Стефан Балабанов- зам. кмет.

Коментари