Култура

Пещера си има музей от 45 години

Пещера. С Решение №177 от 12.11.1958 год. ИК на ГНС създава историко-етнографска комисия със задача да събира исторически материали,да подпомага археологическите разкопки на крепостта „Перистера”. Събраните материали комисията складира в едно помещение на метоха на църквата „СВ.Петка”. Комисията проявява заинтересованост,  инициативност и упоритост в събирането на материали  и създава  условия за откриване на музей в Пещера. В 1964 година започва рeставрацията на Метоха на църквата „Св.Петка”за експозицията на музея. Подреждането на експозицията започва през 1968 г., която се разполага в 5 зали ,27 витрини и 40 табла. Официалното откриване на музейната сбирка става на 22 юни 1969 година. През 1995 година с Решение № 223 от  30.03.1995 г.на Общински съвет Пещера, музейната сбирка  е обявена за Общински исторически музей.

Коментари