Институции Общество

Пещера отново има своите малки полицаи

Написано от Пещераинфо

На територията на Област Пазарджик стартира Националната превантивна програма „Детско полицейско управление“. Това е четвъртата група от деца, която ще премине през двугодишно обучение по тази програма.

В рамките на региона участват общо 116 ученика от трети клас обособени в пет детски полицейски управления – НУ „Никола Фурнаджиев“ гр. Пазарджик, СУ „Христо Ботев“ гр. Септември, ОУ „Христо Ботев“ гр. Велинград“, ОУ „П.Р.Славейков” гр. Пещера и ОУ  „Проф. Марин Дринов“ гр. Панагюрище.

Във всяко от учебните заведения откриването бе ознаменувано с тържествена церемония, на която присъстваха областният управител, кметовете на общини, началниците на полицейски управления, директори на учебни заведения, представители на РУО, РЗИ, пожарната, Младежкия червен кръст, Българската православна църква.

В средата на месец май 2016 година бе даден старт на дългосрочна превантивна програма „Детско полицейско управление“ в цялата страна. С оглед реализирането на програмата е сключено споразумение между МВР, МОН, Министерство на младежта и спорта, Министерство на правосъдието, БЧК, Български туристически съюз, Българска православна църква и Национално сдружение на общините в Република България.

Краткосрочната цел на програмата е децата да получат знания, с цел опазване своя живот и този на приятелите си, придобиване на умения за справяне в трудни ситуации, обучаване за работа с екип, изграждане на ценности и дисциплина, развиване на толерантност, отговорност и подготовка за реализацията им в обществения живот.

Дългосрочната цел е постигането и изграждането на стабилно общество, което да съблюдава спазването на законите, да реагира и предотвратява всяка противообществена проява.

 

Коментари