Институции Общество

Пещера е домакин на специализирано обучение

Пещера.Кметът на Пещера Николай Зайчев поздрави участниците в специализираното обучение, посветено на активното гражданство и устойчивите местни ресурси „Алтернативен туризъм”, организирано от Сдружение „Платформа АГОРА”.

Целта на обучението е участниците да бъдат въведени в основните понятия в туризма и предимствата на алтернативните му форми, както и да бъдат мотивирани за разработване на атрактивни предложения за алтернативен туризъм, въз основа на местните ресурси.  В обучението участват представители от общините Смолян, Стамболийски и Пещера.

Участниците във форума разсъждават върху това що е туризъм. Запознаха се с кратка история на туризма и основни понятия като туристически услуги, туристически обект и дейности, туристически ресурси.

В рамките на обучението се обсъждат съществуващите схеми на райониране на дестинация „България”. На обучението ще се говори за видовете алтернативен туризъм. Като участниците ще трябва да представят примери от техните региони.

Събитието е част от проекта „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна“, реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.  В него Сдружение „Платформа АГОРА” обединява усилията си с 12 общини на територията на цялата страна за разработване и утвърждаване на модел на общностно развитие на базата на активно гражданство и устойчиви местни ресурси в подкрепа на местната инициатива. Отчитайки необходимостта и важността на туризма за развитието на общините и регионите, моделът се реализира в рамките на проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна“, с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Коментари