Институции Региона

Пещера е в челото по разводи

Пазарджик

По-малко от 1100 брака са сключени в областта през 2017 г., съобщават от отдел „Статистически изследвания“ – Пазарджик. Регистрираните юридически бракове са 1086, или с 9 по-малко отколкото през 2016 г.

Около 65% от всички са сред населението на градовете. Коефициентът на брачност в областта през 2017 г. е 4.2‰. Най-малко бракове са сключени в община Панагюрище (2.2‰), а най-много в община Пещера (5.2‰). най-много са браковете във възрастовата група 25-29 години – 291 при мъжете и 315 при жените. Средната възраст, на която предприемат тази стъпка за пръв път е 30.8 г. при мъжете и 27.8 г. при жените. Спрямо предходната година средната възраст се увеличава с близо година.

Освен браковете през 2017 г. по-малко са и разводите, показва статистиката. Те са 308, или с 11 по-малко от тези през 2016 г. Коефициентът на бракоразводност е 1.2‰. Почти 70% от прекратените бракове се отнасят за населението в градовете. Най-малко през миналата година са се развеждали в общините Сърница (0.2‰), Велинград (0.8‰) и Брацигово (0.7‰). Община Батак е с най-висок коефициент на бракоразводност – 1.8‰, следвана от общините Пещера и Белово с по 1.5‰ и 1.4‰.

Най-често хората са се развеждали по „взаимно съгласие“ (86.0%), заради „фактическа раздяла“ (6.8%) и „несходство в характерите“ (6.5%). Средната възраст, на която са предприемали тази стъпка е била 45.1 години при мъжете и 40.9 години при жените.

Коментари