Институции

Пещера, Велинград и още 11 общини си поделят шест милиона лева

Тринадесет общини, сред които Пещера и Велинград, получават 6.1 млн. лв. като безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Средствата се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие (85%) и националния бюджет (10%). От страна на бенефициентите съфинансирането е около 300 хил. лева. В рамките на схемата общините ще изпълняват проекти за развитие на дестинации със значителен туристически потенциал, популяризиращи природното, културно и историческо наследство. Срокът за реализацията им е 24 месеца. Изискване беше кандидатстването да се осъществи чрез партньорство между най-малко три общини. По желание в него можеше да бъде включено и местно, регионално или национално туристическо сдружение. Това съобщи ръководителят на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова при подписването на договорите днес. Изпълнението на проектите ще подкрепи икономическата диверсификация на съответната територия или регион, ще насърчи предлагането извън сезона, ще намали сезонността и ще увеличи заетостта на легловата база. Общините ще разработят туристически пакети и/или ще диверсифицират съществуващи такива. Предвижда се те да подготвят и разпространят информационни и рекламни материали за съответния район и продукт. Той ще бъде представен на регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири. Ще бъдат организирани експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти. Проектите включват също провеждане на изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности. В резултат от изпълнението им се очаква увеличаване на туристите с около 65% в райони, които досега не се били особено популярни за тях, съобщи Деница Николова. Очакваните приходи от увеличения брой посещения са в размер на 124,7 млн. евро, допълни тя. Схема «Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II» беше обявена след освобождаването на финансов ресурс от първата подобна схема. По първата схема бяха подписани 28 договора на обща стойност 12.6 млн. лв.

Коментари