Любопитно

Петък 13-ти е

Петък 13-ти, наричан още “черен петък“, от незапомнени времена досега продължава да предизвиква у много хора страх. За да избегнете страшните последствия от този “черен” ден според народните поверия трябва просто да поседите в църквата.хора неясното усещане на първичен страх. Страхът от „петък 13-и” се нарича „параскевидекатриафобия”. Както сами се сещате, думата е гръцка и е съставена от три други – „параскеви”, което означава „петък”, „дека триа” е „тринадесет”, а „фобия” е „страх”.

Коментари