Институции

Петима на интервю за Здравен медиатор

Пещера. Във връзка с обявения конкурс за длъжността: Здравен медиатор в Община Пещера, конкурсната комисия обявяви
списък на допуснати кандидати. На интервю ще се явявят Ели Йосифова Родопска, Мирослав Рашков Демиров, Тюркян Асанова Абазова,  Рамадан Асанов Абазов и Фътнат Сюлейман Емин. Недопуснати кандидати няма, съобщиха от пресцентъра на Общинска администрация. Посочените кандидати ще се явят на интервю на 19 февруари от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация .

Коментари