Общество

ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ награди отличниците си

Написано от Пещераинфо
12 отличници, сред които и двама пълни отличници, изпрати ПГХВТ“Атанас Ченгелев“ в Пещера. Те получиха грамоти и подаръци на специалната церемония, на която всички зрелостници получиха своите дипломи за завършено средно образование.
Ресторантьори, биотехнолози и икономисти поеха по пътя си към висшите учебни заведения, към новите си работни места, към бъдещето си.
А през следващия месец започва кампанията за набиране на ученици за обучение по три специалности в ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ в гр. Пещера. Три са счециалностите, които предлага за новата учебна година училището – „Биотехнология“, „Готварство“ и „Електронна търговия“. Всяка една от тези специалности дава широко поле за изява на учениците непосредствено след завършването на средното им образование.
 
В специлност „Биотехнология“ се прилага методът на дуалното обучение, като учениците имат възможност да практикуват усвоените знания в „Биовет“ АД, а също така и да получават трудово възнаграждение по време на практиката си. Учениците, които желаят да продължат образованието си във ВУЗ по същата специалност ще получат стипендия за времето на следването си от „Биовет“АД с възможност да се върнат и работят в предприятието.
„Готварство“ е търсена специалност, която предлага реализация в престижни заведения за обществено хранене в цялата страна и чужбина, а също така и практикуване през летния сезон. Специалността също предлага дуално обучение.
„Електронна търговия“ подпомага желаещите да се реализират в тази област, като изучават основни езици за програмиране на приложения.
Всяка от специалностите е с петгодишна продължителност и освен основните предмети в образователния план дава разширено изучаване на английски или друг чуждестранен език.
От осми до десети юли ще тече прием а документи за желаещи да постъпят на обучение в ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ в гр. Пещера.
Обявяването на приетите ученици от първо класиране ще бъде извършено до 12 юли 2024 г., съобщи директорът на учебното заведение Славия Златанова. Записването на приетите ученици от първи етап на класиране ще се извърши в периода от 15 до 17 юли, а до 19 юли ще бъде обявен и списъкът с приетите от втори етап на класиране. Те ще могат да се запишат за обучение в школото от 22 до 24 юли.
В случай, че има свободни места ще бъде извършено и трето класиране до 30 юли. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране е предвидено от 31 юли – 01 август 2024 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране ще бъде извършено до 2 август 2024 г.

Коментари