Общество

ПГХВТ“Атанас Ченгелев“ отбелязва 75 години

Пещера.ПГХВТ"Атанас Ченгелев" навършва 75 години. По този повод Пещераинфо публикува обръщение от директора на учебното заведение Славия Златанова:

 

75 години е една достойна възраст. Време, когато човекът е улегнал, спокойно обръща погледа си назад и може да изброи и оцени постигнатото Иначе казано,  време за равносметка и почивка.

С нашето училище нещата стоят  друояче. 75 години от създаването му са повод за заслужена гордост и равносметка, да.  Хиляди възпитаници, професионалисти, отлични специалисти, педагози, преподаватели, спортни и научни постижения, създадена , опазена и обновявана материална база, превратности на времето – в повечето случаи неблагоприятни,  стотици хиляди усмивки, тържество на младостта и духа. Цял един достойно извървян път.

     Но и път напред,  поглед винаги напред!

Създадено като  стопанско училище в далечната 1943 година , то набира сили и мощ, за да излезе на сцената на българското професионално образование като едно от водещите земеделски училища и единственото специализирано в производство и преработка на тютюни. Тютютевият техникум в Пещера е широко известен в цялата страна  в продължение на десетилетия с отличната си подготовка на търсени специалисти в областта на земеделието и със социалните придобивки за учащите,  каквито малцина могат да си позволят в  годините на изграждането на България  като индустриална държава в 40-теи 50- те години на ХХ век.  Следва един дълъг период на  изучаване на биотехнологии, химични  и хранителни технологии, дали  научен и производствен човешки ресурс на българската хранително-вкусова промишленост. 

После  от училището излизат готвачи, сервитьори, сладкари, ресторантьори и хотелиери, които печелят заслужено признание със своите умения не само в България, а и в Европа и по света.

Сега отново с поглед, вперен далече напре,  училището обучава биотехнолози,  чиято солидна многостранна теоретична и практическа подготовка  е основата за функционирането на високотехнологичната индустрия на днешния  и утрешния ден.

Училището е залог за бъдещето на всеки народ и ние не правим изключение.

Преоодоляхме всякакви промени, политически и финансови кризи, борим се с демографския срив, устояваме на ударите на живота.

Приемаме предизвикателства не като 75- годишни, а като  младежи  и в това е нашата сила.

Честит  седемдесет и пет годишен  рожден ден, скъпи колеги, мили  ученици, любимо училище!

Бъди нашия стълб, нашия живителен извор и нашия успех!

 

Славия Златанова

Коментари