Институции

ПГЛПМ „В. Левски“ и ПГХВТ „Ат. Ченгелев“ ще станат Общински училища

Пещера. Със заповед на Министъра на образованието ПГЛПМ "В. Левски" трябва да премине от държавно на общинско подчинение, каза за Пещераинфо Зехра Алиш-заместник кмет на Община Пещера. "Съответно е нужно да се извърши промяна във финансиращия орган, да се прехвърли собствеността на училището, което се намира в двора на бившата казарма", допълни Алиш. Става въпрос за две сгради- учебен корпус и Клуб на честта, които трябва да станат общинска собственост от следващата учебна година 2016-2017г. "Не става въпрос за местене на ученици от едно учебно заведение в друго. Учащите ще провеждат  занятията в ОУ "Л. Каравелов", уточни Зехра Алиш. Министърът на земеделието и храните е изпратил писмо до Общинска администрация в която предлага сградата на ПГХВТ "Ат. Ченгелев" също да премине на общинско подчинение и да се актува като общинска собственост. Това ще стане реалност от 1 август 2016 година. На следващо заседание на Общински съвет- Пещера ще се реши дали това ще стане факт. Тогава общинските съветници ще получат пълна финансова картина на двете учебни заведения, както и иинформация за състоянието на учебната база в пещерските школа.

Коментари