Вашите сигнали

Пациентска благодарност!

Уважаема редакция, искам чрез сайта Пещераинфо да изразя своята голяма благодарност към личния си лекар д-р Гергана Начкова.

Поводът за тези думи са проявения от нея висок професионализъм, загриженост и голяма доброта във важен за мен момент. Изключително внимателна и компетентна, подхождаща с голямо разбиране към здравната проблематика.

Затова аз и моето семейство вече 20 години поверяваме грижите за здравето ни на д-р Гергана Начкова. Благодаря, Докторе!

Рени Гарабитова

Коментари