Култура

ПАЦИЕНТИТЕ С МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА НЯМА ДА ДОПЛАЩАТ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО С INTERFERON

Написано от Пещераинфо

С решение на Комисията по позитивен лекарствен списък от 01.07.2011 г. лекарствените продукти Avonex, Rebif, Extavia, Betaferon с международно непатентно наименование Interferon beta – 1a и Interferon beta-1b, които се намират в химична подгрупа LO3AB – Interferon beta вече се реферират към най-ниската стойност в групата, която е на лекарството Avonex.

В такъв случай, предвид изчисленията направени на ниво химична подгрупа, за три лекарствени продукта (Rebif, Extavia и Betaferon) би могло да се получи доплащане до намаляването на цените им в аптеките.

За да няма такова доплащане НЗОК проведе разговори с фирмите – притежатели на разрешението за употреба на посочените по-горе медикаменти, при които беше получено уверението, че от днес разликата за доплащане от страна на пациента ще бъде поета от фирмите.

Промяната в Позитивния лекарствен списък е направена с цел изпълнение на Закон за бюджета на Национална здравноосигурителна каса за 2011г., в частта му а здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицин

Коментари