Общество

Партиите не се разбраха за състава на РИК, ще я назначава ЦИК

Написано от Пещераинфо

Областния управител на Пазарджишка област проведе консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени за състава на РИК-Пазарджик за провеждане на Национален референдум насрочен за 27.01.2013 г.

Консултациите се провеждат на основание чл.27, ал.2 от Изборния кодекс и във връзка с РЕШЕНИЕ № 8-НР/13.11.2012 г. на ЦИК. Присъстваха представители на : Политическа партия „ГЕРБ”, „Коалиция за България”, Политическа партия „ДПС”, Политическа партия „Атака”, „Синята коалиция”, Политическа партия „НДСВ”. Представени бяха изискуемите документи съгласно изискванията на чл.27, ал.2 и ал.3 от Изборния кодекс. Районна избирателна комисия Пазарджик ще бъде съставена от 13 членове, включително председател, заместник-председател и секретар, като съотношението между партиите и коалициите от партии е: Политическа партия „ГЕРБ” – 6 членове, „Коалиция за България” – 2 членове, Политическа партия „ДПС” – 2 членове, Политическа партия „Атака”, „Синята коалиция” и Политическа партия „НДСВ” по 1 член.

Областният управител призова присъстващите да бъде постигнато споразумение за състава на комисията. Политическите партии и Коалиции представиха поименно предложенията си за Председател, Заместник председател, Секретар и членове на РИК-Пазарджик, като ПП „Атака” изрази несъгласие относно заемането на ръководните позиции в състава на бъдещата РИК, а „Коалиция за България” изрази несъгласие с квотното разпределение в РИК, определено с Решение № 8-НР/13.11.2012 г. на ЦИК. Представителите на двете политически партии и коалиции подписаха протокола от проведените консултациите с особено мнение.

След приключване на консултациите поради непостигнато съгласие, областният управител изпраща в ЦИК протокола от проведените консултации и всички изискуеми документи. При тези обстоятелства, ЦИК следва да назначи РИК Пазарджик в законоустановения срок – 60 дни преди деня на референдума.

Коментари