Институции Общество

Пара или дим излиза от комините на Биовет?

Написано от Пещераинфо

Това е най-често задаваният въпрос напоследък в Пещера, градът е сгушен в полите на Родопите, а жителите му настояват за отговор на въпроса. Голяма част от тях са свидетели на изграждането на завода. Това е станало още във времето на социализма. През 1961 г. тук започва производството на първия продукт.

По- възрастните пещерци отчитат факта, че днес въздухът в града им е много по-чист, в сравнение с миналото. Това се дължи на филтриращите инсталации. Но от комините продължава да излиза бял воал, който е повод за въпроса: Какво е това, вреди ли ни по някакъв начин?

Отговор на този въпрос дава Иван Бонев – Производствен Директор Ферментация.

Г-н Бонев е завършил специалност Биотехнологии в СУ“Кл.Охридски“ гр.София.

От 22 години работи в Биовет и живее  в гр.Пещера.

Това, което излиза от комините на Биовет е пара, повече или по-малко видима в зависимост от температурата на околния въздух.

Какъв е източникът на тази пара?

Парата се използва за постигане и гарантиране на стерилни условия по време на производството. Основната част от производствения процес на Биовет е така наречената – промишлена ферментация.

Какво е промишлена ферментация?

Това е процесът на използване на микроорганизми в контролирана и стерилна индустриална среда с цел производство на полезни за човека продукти.

Още от най-дълбока древност хората са използвали в ежедневния си живот подобни процеси, чиято движеща сила са били микроорганизмите. Така хлябът, виното, бирата, туршиите, оцета, млечните продукти, както и на по-късен етап ензимите, аминокиселините и много други продукти попадат в групата на ферментационните продукти. Някои от тези продукти  са познати и се правят още от самото начало на човешкото съществуване.

Специфична особеност на тези процеси от бита на хората е, че са били провеждани при нестерилни условия в нестандартно оборудване. Използвали са природни микроорганизми, специфични за емпирично съставена хранителна среда и резултатите са зависели от дългогодишна практика на проби и грешки.

Биовет провежда промишлена ферментация за производството на някои от тези продукти с две отличителни особености: природните микроорганизми са високо селекционирани чрез дългогодишен труд при използване на специална лабораторна апаратура и всички процеси от изолирането на конкретния микроорганизъм до получаването на продукта , се провеждат при стерилни аеробни /при наличие на въздух/ условия и специфично оборудване. Оборудването се състои от съдове наречени ферментатори, които работят при стерилни условия.

 Отделно от това има и множество други съдове и технологични линии, осигуряващи подготовката на специфичната хранителна среда за оптимално развитие на производствения микроорганизъм и стерилност на процеса.

Какво е ферментатор?

Съд, изработен от неръждаема стомана , оборудван с разбъркваща система, задвижвана от електрически мотор, охлаждащи серпентини и устройство за аериране/осигуряване на въздух/ за микроорганизмите.

Какво е стерилност на производствения процес?

Отсъствие на други микроорганизми в средата, освен производствения микроорганизъм. За тази цел ферментаторите, както и цялото допълнително оборудване и технологични линии трябва да се подготвят за производствения процес.

Част от подготовката е и самата стерилизация. Стерилизация означава унищожаване на всички живи форми в оборудването. Тя  се провежда с използване на директна прегрята пара с температура над 140 градуса по Целзий. Всички ферментатори се стерилизират първоначално празни, след това се зареждат с хранителна среда, подходяща за производствения микроорганизъм, след което тази среда се стерилизира също с директна пара.      В работния ферментатор се извършва ферментация на целевия продукт.  Хранителната среда представлява  стандартни растителни суровини, които се използват и за изхранване на човечеството. Това са например слънчогледово и соево масло, пшенично или соево брашно, вода, минерали, витамини и соли.

По време на ферментационния процес стерилно се подават допълнителни хранителни вещества от специални подхранващи съдове по технологични линии, както и стерилна вода, компенсираща изпарението на вода от разбъркването и аерацията във ферментаторите – процеса е аналогичен на изпарението и добавянето на вода в тенджерата при готвене в домакинството. Различното тук е, че всички тези съдове и линии се стерилизират отделно с прегрята пара.

Осигуряването на стерилност по време на целия ферментационен процес е критично за успешното провеждане на ферментацията и получаването на качествен целеви продукт. Поради това, по време на процеса всички входове и изходи на ферментационното оборудване се запечатват с т.нар. парни затвори, не допускащи проникването на странични микроорганизми във ферментаторите и другото оборудване. Цялата тази пара, използвана за стерилизация на ферментаторите, съдовете, линиите, парните затвори и технологичните възли на оборудването, заедно с изпарената вода от ферментационния процес се улавя и отвежда към комините, които са разположени до ферментационните цехове. Пара се използва също така и от сушилните инсталации.

Коментари