Политика

Пазарджишки съд осъди мобилен оператор

Пазарджик. Осъдиха „Мобилтел” ЕАД заради отказ да прехвърли номер на пазарджиклия, съобщава http://pz-info.com. Мобилният оператор трябва да плати имуществена санкция от 60 000 лв., за нарушение на текстове от Закона за електронните съобщения. В съдебното решение на Административен съд Пазарджик е описано, че на 3 ноември 2010 г., абонат на мобилна услуга е подал в магазин на друг оператор в Пазарджик заявление за пренасяне на използвания от него мобилен телефонен номер. На същата дата приемащият доставчик е изпратил заявлението до даряващия доставчик („Мобилтел“ ЕАД). На 05.11.2010 год. „Мобилтел“ ЕАД е уведомило другия оператор, че отказва преносимост на заявения номер. Проверяващите (КРС) са констатирали, че не са били налице основанията за отказ. Съгласно Разрешение, издадено от КРС на „Мобилтел“ ЕАД, предприятието е длъжно да осигурява възможност на своите абонати да опазват национално значим номер при промяна на доставчика на телефонна услуга. За описаното нарушение е съставен Акт за установяване на административно нарушение и е издадено Наказателно постановление. Същото е отменено от Районен съд – Пазарджик, като съдът е приел възражението относно липса на реквизити. Административен съд – Пазарджик приема, че след като приемащият доставчик е изпратил заявлението за пренасяне на номера до даряващия доставчик и на 5.11.2010 г. даряващия доставчик е отказал преносимост на заявения номер, то санкционираното дружество е нарушило условията на издаденото му нарушение. Предвидената за това глоба е в размер от 10 000 до 100 000 лв. В случая е наложена такава от 60 000 лв. Решението е окончателно.

Коментари