Култура

Пазарджишка област сред първенците в нарушването на забраните за тютюнопушене

Написано от Пещераинфо

4305 предписания и 1363 наказателни постановления са издали органите на регионалните здравни инспекции за неспазване на забраните за тютюнопушене в закритите обществени места. Това показват резултатите от извършените проверки през цялата 2011 г. Санкционирани са 951 физически лица и 412 собственици и работодатели. Общата сума на глобите е 276 120 лв.

Здравните инспектори са извършили общо 161 717 проверки  на територията на цялата страна. Най-много са проверките в гр. София – 38 068, следват област Варна – 11 455, област Плевен – 9 007, Пловдив – 8 713  и област Бургас – 7 163. Най-висок е делът на нарушенията в гр. Хасково където са направени 1 167 предписания, следват Бургас – с 551  предписания и Добрич – с 400. Най-много наказателни постановления са издадени от Столична РЗИ, следвани от здравните инспекции от Софийска област, Хасково, Монтана, Пазарджик и Бургас. Най-често здравните инспектори са констатирали нарушения в ресторанти, питейни заведения, кафенета и кафе-клубове. Неспазване на изискванията има и в лечебни заведения от болничната и извънболнична помощ, фризьорски и козметични салони,хотели, фитнес зали и игрални зали. Най-малък е броя на нарушенията в закрити работни помещения – училища, детски градини, ДМСГД, кметства, търговски обекти. Най-честите нарушения са за тютюнопушене извън регламентираните за това места, както и липсата на задължителни обозначения на самостоятелни помещения за пушене в обектите.  Сред неспазваните изисквания са също недостатъчната изолация на помещенията, в които се допуска тютюнопушене, липсата на задължителна и постоянно работеща вентилационна система или проблеми с нейната ефективност. Здравните инспектори са констатирали също редица случаи, когато в местата за тютюнопушене са били допускани лица под 18 г.

Данните показват, че сега съществуващите забрани за тютюнопушене на практика не защитават добре здравето на хората. Това наложи Министерство на здравеопазването да изготви промени в Закона за здравето, в които се предлага пълната забрана за тютюнопушене на обществени места.  Законопроектът беше одобрен от МС в края на 2011 г. и в момента се разглежда в Народното събрание.

Коментари