Вашите сигнали

Павльовден е

Павльовден, Павловден, Павлувден е народен празник, отбелязван главно в Източна България – за предпазване от огън, пожар, гръм, градушка.
Свързва се със стари народни представи за унищожителната сила на огъня. На Павльовден строго се следи да не се работи (не се жъне), да не се пали огън (дори за приготвяне на храна). В църковнохристиянския календар Павльовден е отбелязван на 29 юни (Ден на св. апостоли Петър и Павел), но народът го приема като самостоятелен празник и го отбелязва на следващия ден (30 юни). Свети апостол Павел е еврейски проповедник, един от най-важните апостоли на християнството, изиграл решаваща роля в неговото разпространение извън еврейската общност. Роден в град Тарс в Киликия в еврейско семейство и името, което използва в еврейската общност, е Саул (Савел). В същото време той е римски гражданин по рождение и, когато пише на гръцки, използва латинското си име Паулус (Павел). Първоначално Павел е привърженик на фарисеите и участва в гоненията срещу християните, включително в убийството на свети първомъченик Стефан. Християнските текстове отделят голямо внимание на преминаването му към християнството, отдавайки го на божествено видение. В книгата „Деяния на апостолите“ се разказва, че на път за Дамаск той видял необикновена светлина и чул Божия глас от небето: „Савле, Савле, защо ме гониш? Аз съм Иисус, когото ти гониш“. Това събитие било повратно в живота му – той се покръстил и станал най-ревностния разпространител на християнската вяра. Проповядвал в Антиохия, Киликия, Кипър, Ефес, Атина, Македония, Коринт, Испания и затова е наричан от евреите в християнската общност „апостол на езичниците“. Осъден и екзекутиран ок. 67 година в Рим след дълги години затвор.

Именници: Павел, Павлина, Пoлина, Поля.

Коментари