Общество

Още 5 дни граждани на други страни – членки на ЕС могат да се запишат за гласуване у нас

Написано от Пещераинфо

В понеделник изтича срокът, в който гражданин на друга държава-членка на ЕС може да бъде вписан в избирателния списък за изборите за общински съветници и кметове. Това става с представяне декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място.

Коментари