Институции Култура Общество

Още един успех за читалището в Радилово и Марена Вачкова

Написано от Пещераинфо
Национален фестивал на кешкека и народните умения и зимния Фестивал „Среди зима на мегдана“ в с. Радилово вече са част от „КулинарФест“ – първото мобилно приложение за кулинарни фестивали в България на @platform.agora, съобщи Марена Вачкова от НЧ „Зора – 1903”.
Приложението е налично за сваляне в Google Play https://play.google.com/store/apps/details…
Приложението e разработено от сдружение „Платформа АГОРА“ със съдействието на народни читалища от 17 общини и изследователската работа на етнологът доц. Джени Маджаров от СУ „Св. Климент Охридски“ с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.
Целта на проекта „Култура ДОС“ е да стимулира интерес към храната като елемент от националното културно наследство и неговото опознаване и опазване, да представи алтернативни маршрути и различно изживяване на всички, които се интересуват от културно-исторически туризъм в България, да подкрепи местни общности и потенциала им за развитие като кулинарни дестинации.
Наред с календар и програмата на 20 фестивала за автентична кухня, занаяти и традиции, мобилното приложение „КулинарФест“ провокира интерес и с етнографското проучване на кулинарията на фестивалните региони, класификация на фестивалите като принадлежащи към съхранена, обновена или уникална кулинарна традиция, както и представяне на природните, исторически и културни забележителности на фестивалните селища. Потребителите могат да разгледат и богат снимков материал от изминали издания на включените фестивали.
Два кулинарни фестивала се организират и провеждат в с.Радилово. Национален фестивал на кешкека и народните умения на 22.09.21 г. и зимния Фестивал „Среди зима на мегдана“, които са групирани в категория „Съхранена кулинарна традиция”, където основно се прилагат стари начини за технологична обработка на продукти и приготвяне на храна, при засилено използване на местни земеделски култури и хранителни продукти.
Има познание или на практика се използват традиционни помещения, обзавеждане, стари съоръжения за готвене и съхраняване на храни и зимнина, ползват се предимно стари продукти, макар да има употреба и на нови, стара посуда и съдове за хранене. В тази категория са групирани фестивалите, при които относително по-цялостно, без съществени нововъведения е съхранена и се прилага кулинарната традиция или е добре запазена в колективна памет като общоселищна практика.

Коментари