Региона

Още брациговци чакат дърва за отопление

Брацигово. 555 са подадените заявления на граждани от Брацигово за доставка на дърва сочи справка на ТП ДГС "Пещера". Към 8 октомври са изпълнени 344 от тях. Горското поделение се ангажира да продължи с изпълнението на оставащите 211-неизпълнени заявления на брациговци, до края на календарната година. Цената на дърва за огрев тази година са : 42 лв. с ДДС за бук и габър, за зимен дъб ще се плаща по 43.20лв. на кубик, 28.80лв. с ДДС струват на потребителите дърва от вид трепетлика.  Смърч, ела, бял и черен бор се харчат по 33.84лв с ДДС за кубик. В справката подписана от вр.И.Д. директор инж. Пенка Балабанова се уточнава, че ТП ДГС " Пещера" не разполага със собствен транспорт и превозът се осъществява от лицензирани фирми за транспорт на дървесина.

Коментари