Вашите сигнали

ОУ „ П.Р.Славейков“ се включи в проект на EVN

Пещера. За поредна година учениците от ОУ „ П.Р.Славейков“ се включиха в проект на EVN „ Часът на Иви и Енчо“. IV клас изработиха макет на тема Екоград. Учениците от ІV“а“ и ІV“б“ клас с класни ръководители г-жа Савова и г-жа Андреева представиха техните изработки. Бяха представени два макета на тема:“ Екоград“ – по един на всяка паралелка. В първия етап на кандидатстване ,а именно ,избор на макет , с който да се представи училището,участваха експерти от отдел“Екология“ в Общината -Фаня Колева и Валентина Недялкова, ръководството на училището и ученици от училището. Изборът бе изключително труден , защото учениците и от двете паралелки се бяха постарали много в изработването на макетите.В екоградовете имаше много зеленина, контейнери за разделно събиране на отпадъците, мостове, рекички, пейки, беседки, детски площадки ,зелени градинки, ветрогенератори, изолация на сградите, улици , крушки и други елементи, характерни за екограда.
Пожеланията ,които бяха отправени към учениците са за град без дим, пушек ,мръсотия и непрекъснато бучене на бързодвижещи се коли.Зеленина, която ще ни заобикаля да бъде навсякъде около нас и навсякъде да подскачат най-различни животни. Градът да бъде привлекателен за млади и възрастни хора.
С надежда в бъдеще, нашият град да бъде, екологично чист !

Коментари