Институции

ОУ“Петко Р.Славейков“ започва да компостира

Написано от Пещераинфо

ОУ “Петко Рачов Славейков“ се сдоби с два компостера за събиране на листната маса и окосена трева и два бензинови листосъбирача са финансирани по проект на ПУДООС, национална кампания „Чиста околна среда „.

„Ние сме единственото училище, което компостира!“, похвалиха се от учебното заведение.

Какво представлява компостирането?

Компостирането е естествен начин за рециклиране на биоразградими отпадъци, което го прави уникален и незаменим. Това е процес, при който органичните вещества се разграждат и се превръщат в хумосоподобен материал, наречен компост.

Защо е важно и какви са ползите от това?

Чрез компостирането се предотвратява изхвърлянето на зелени отпадъци в контейнерите и потокът боклук към депата значително се намалява. Опазва се околната среда, въздуха, а и също така намалява емисиите на парникови газове, които спомагат за изменението на климата. Полученият компост – екологична тор ще се ползва за наторяване на растителността в училищния двор.

В ОУ “Петко Рачов Славейков“ ученици и учители имат отговорно отношение към природата!

Коментари