Общество

От 7 юни Таня Мадина няма да е прокурор

Написано от Пещераинфо

От утре Таня Мадина вече няма да е заместник-окръжен прокурор, Прокуроската колегия на ВСС със свое решение я освобождата и от длъжността прокурор. Причината е пенсионирането на прокурор Мадина.

Колегията я поощри с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Преди да отиде в Пазарджик Таня мадина оглавяваше Районна прокуратура Пещера.

Коментари