Институции Общество

От 44 години Гимназията на Пещера е в новата си сграда

Написано от Пещераинфо

Първата копка на новото 28 класно училище „Св.Климент Охридски“ в Пещера се прави на 9 юни 1972 г., за да се открие тържествено на 5 септември 1979 г.

От учебната 1979 – 1980 г. в сградата се нанася гимназията и учебните занятия се провеждат вече само на една смяна.

Старата сграда се предоставя на Основно училище “П.Р. Славейков”.

Коментари