Институции

От 15-ти юли строителството на курорта е забранено

Пещера.С оглед осигуряване спокойствието и почивката на летовище „Свети Константин” през активния летен сезон кметът Николай Зайчев забрани всякакъв вид строителство и подготовка за строителство през периода 15 юли  до 30 август 2018 година на територията на летовище „Св.Константин”, Община Пещера.

При констатиране на нарушения да се образуват административно-наказателни преписки срещу виновните лица за налагане на предвидените  в цитираната наредба санкции.

За ефективно изпълнение на настоящата заповед, за предотвратяване и преустановяване на нарушения длъжностното лице Гавраил Богдановтел.за контакти 0893/330243 да поддържа непосредствен контакт със секретаря на община Пещера –Борис Фолев, с инж.Стефан Камберов – директор дирекция „ТСУ” при Община Пещера, с Мария Цурева – гл.специалист”Незаконно строителство определяне строителна линия  и архив”.

Коментари