Общество

От 140 години в Пещера има организирана доброволческа дейност с грижа към болните

Написано от Пещераинфо

На 3 ноември 1880 година в Пещера е основано дружество “Св.Панталеймон”, като клон на пловдивското дружество.То е предшественик по дейност на дружество “Червен кръст”, което се учредява по-късно през 1885 г. и действа по време на Сръбско-българската война.

Дейността на дружеството се свежда до грижи към болните, недъгавите и старите хора, към разпространението на здравна просветна литература и хигиена. Пещерското дружество открива на 1 септември 1883 год. първата околийска болница в Пещерска околия, настанена в метоха на църквата “Св.Петка”. Издръжката на болницата е изцяло за сметка на пещерските граждани, на техните дарения.

Това е така до Съединението, когато издръжката се поема от Пещерската община.

 

Коментари