Общество

От 1-ви юни минималната пенсия става 145 лева

От 1 юни 2012 г. се увеличава размерът на минималната пенсия за страната – от 136,08 на 145 лева. Повишение ще има и за инвалидните пенсии. По данни на НОИ увеличение на пенсията ще получат около 736 хил. пенсионери. Освен за пенсионерите, получаващи минимална пенсия, положителна промяна ще има и за тези, чиито пари за старост попадат между стария и новия минимален праг на пенсионните плащания. Размерът на техните пенсии ще бъде приравнен към актуалното след 1 юни най-ниско възможно ниво. Сред засегнатите лица са и хората с пенсии, които според българското законодателство се определят в зависимост от актуалния за страната минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст. Тук влизат пенсионерите с непълен осигурителен стаж, получаващите лична пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, както и тези, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване. На всички тях от началото на следващия месец ще бъде направено преизчисление на полагащите им се след промяната суми.

 

Коментари