Любопитно

От утре плодове и зеленчуци в училищата

Фонд „Земеделие” одобри всички 405 заявители по схема „Училищен плод” за учебната 2012/2013 година. Пълният списък с одобрените заявители е публикуван на електронната страница на фонд „Земеделие” – www.dfz.bg и на официалния сайт на схема „Училищен плод” – schoolfruit.dfz.bg. Одобрените кандидати могат да започнат доставки на пресни плодове и зеленчуци в учебните заведения от 1 ноември по представения от тях график за доставка. Според наредбата за прилагане на схема „Училищен плод” промяна на датите за доставка се извършва само след уведомяване на ДФ „Земеделие”. Новият график трябва да бъде представен в срок до 26-то число на месеца преди планираната промяна на датите на доставка. Всички документи, които са необходими при подаване на заявка за плащане по „Училищен плод”, можете да намерите на електронната страница на схемата.

Коментари