Вашите сигнали

От пощата: Позиция на д-р Лиляна Кавръкова по решението на ОбС Пещера за МБАЛ“Проф.Димитър Ранев“

Честито Възкресение Христово!  Желая здраве и благоденствие на съгражданите ни!

На фона на тези светли празници за пореден път съм провокирана да пиша, за да изкажа премълчаните факти по въпроса за МБАЛ „Проф. Димитър Ранев” и да не позволя PR  на мой гръб. Предполагам, че и останалите съветници, гласували „ЗА”,  ще ме подкрепят.

Започвам със следите уговорки :

Никой не ми пише изложенията. Учителката ми по литература г-жа Васка Шкретова е жива и здрава, може да я попитате колко и какво мога.

Никой не ми плаща за писането – аз съм лекар, а не журналист.

Не съм  адвокат на никого и не съм в конфликт на интереси с никого. Само за протокола – с д-р Тиков и д-р Апостолов сме съученици и много добри приятели. Това  – за да не си блъскат главите някои хора.

 

Няма нищо лошо в това г-н Георги Смилянов да изрази позиция и мотиви защо гласуват против. Дотук добре. Само че не е редно да излагаш една трета избрани факти. Това може да заблуди неинформираните и тези, които не са в материята. По- лошото обаче  е, че  от така   предложената информация излиза, че тези, които сме гласували „ЗА” сме ощетили общината. Своите мотиви имат със сигурност и тези, които  не бяха в залата и не гласуваха.

Хронологично представено продажбата на дялове от болницата е извършена през 2009 година, когато кмет е бил г-н  Варсанов. Сега, след 9 години, се вижда, че решението е правилно. Изгради се многопрофилна болница с квалифицирани кадри, с бърз достъп до филиалите в Пазарджик, Пловдив, София, вече и в Бургас. Д-р Тиков се оказа много добър добър стопанин, а д-р Апостолов – перфектен мениджър. Има райони, в които няма джипи – та, камо ли болници. В болницата работят 150 души, което е още едно доказателство за доброто решение.

След гореизложеното не си обяснявам защо г-н Варсанов и групата му  не дойдоха в зала, за да завършат започнатото през 2009 година…. Както казах и те си имат своите мотиви.

Сега обаче  най- важното – защо гласувах „ЗА”.

Практиката показва, че когато собственикът е един, стопанисването е по- добро. Предлагат се 24 % ДЯЛОВЕ, за които няма друг канидат, няма и да има, това ви го гарантирам. Ако решението за продажба не беше прието сега,  ще започне нова процедура, само че цената ще падне наполовина. Ето и фактите, но сега всички, не  извадка:

Започвам с 200 000 – те лева и сградата на „Булфарма”, която собственикът предлага срещу ДЯЛОВЕТЕ. Дали е ликвидна или не казват специалистите. Извършена е пазарна оценка и тя е :

Офис 233,10 кв. м; І етаж – 475,28 кв.м.; Мазе – 479,91 кв.м. или общо 1188 кв.м плюс една пета идеална част 120 кв.м. Или 1300 кв.м. разгъната площ на стойност 658 400 лева.  506 лева  (258 E)  за квадратен метър за квадратен метър в ИДЕАЛНИЯ център! Всичко 858 400 лева за общината.

От друга страна хосписът, който ще бъде отворен, е безкрайно нужен, защото  за съжаление тенденциите са за увеличаване на застаряващото население.  Първоначалното предложение към общината беше да се включи в изграждането на хосписа в размера на дяловото си участие, т.е. горната сума от 858 400 лева. Общината няма тази възможност за съфинансиране. Затова се предприе въпросната процедура.  Питам – колко градове като нашия, а и по- големи, имат болница със специалисти и хоспис за стари хора? 

Този въпрос отправям към общинските съветници и към коментиралите написаното от г-н Смилянов.

Питам последните  защо отново се нахвърлиха върху г-н Зайчев? Продажбата е извършена през 2009 година. През 2018 година мажоритарният собственик  иска да изкупи от общината останалите дялове. Г-н Зайчев , заедно със специалистите,   изготвя документацията, с което се изчерпват задълженията и правомощията му. Следваме ние – принципалът – които трябва да вземем решението. Отговорността е наша.

За себе си мога да кажа, че съвестта ми е чиста и съм си свършила добре работата като общински съветник. Гласувала съм с убеждението, че взимам добро решение. Повтарям – не съм адвокат на никого. Но когато се хвърлят безпочвени обвинения ей така, за де се каже нещо или с политическа цел, не мога да бъда безучастна.                                                     

За пореден път казвам – в Пещера живеят много интелигентни хора. Когато разполагат с всички данни и факти те правят верните изводи. Не желая да се стига до ситуацията да оценим нещо, когато го изгубим и затова гласувах „ЗА”.

 

С уважение:

Д-р Лиляна Кавръкова –

Общински съветник

Коментари