Институции

От Общината поискаха допълнителен заем от фонд Флаг за довършване на проектите за воден цикъл

На 15 юни община Пещера подаде две искания за кредит в общ размер на 5 049 937 лева от фонд ФЛАГ. Предназначението на исканите кредити е финансиране на част от допустимите разходи и собствен принос по проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ. Проектът е на стойност 26,2 млн. лв. и се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ Изпълнител на реконструкцията и рехабилитацията на водопроводна мрежа в града е ДЗЗД „АкваПроджект-Пещера“.

Коментари