Институции

От днес се повишават някои пенсии и заплати

Написано от Пещераинфо

С Бюджет`2021 от 1 януари се повишават минималната пенсия и минималната работна заплата.

С 50 лева се вдига минималната пенсия като така тя става от 250 лв. на 300 лв., а максималната скача от 1200 на 1440 лв. Освен това всички възрастни хора ще получат и 50 лв. добавка като тя ще се изплаща и през февруари и март.

Нараства с 40 лева и минималната работна заплата. С началото на годината тя се увеличава от 610 лв. на 650 лв. С 10 на сто се увеличават и бюджетните заплати. За цялата 2021-а са планирани средства за осигуряване на увеличението с 30% от 1 август 2020-а на парите в администрациите, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19.

Промени има и в месечните детски надбавки. Семействата с доход до 410 лева на човек ще получават по 40 лева месечна помощ за отглеждане на едно дете, а за две – 90 лева.

Месечната помощ за най-нискодоходните семейства с три деца е в размер на 135 лева, за четири деца 145 лева като за всяко следващо дете помощта за семейството расте с 20 лева. Ако пък доходът на член от семейството е в диапазон от 410 до 510 лева, то тогава помощта е 80 процента от сумата на месечните надбавки за децата на най-нискодоходните семейства. Месечната помощ за отглеждане на близнаци е 75 лева.

Месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане, според вида и степента на увреждането, или степен на трайно намалена работоспособност, е между 930 и 350 лева. Еднократната помощ за ученици, записани в първи и осми клас е 300 лева. Предвижда се 17 процента ръст на учителските заплати и 15 на сто на възнагражденията в МВР.

Коментари