Институции

От днес внасяме годишните си данъчни декларации в НАП

От днес започва данъчната кампания на Националната агенция за приходите. Онези, които са получавали доходи, различни от заплата, трябва да ги опишат пред НАП. Крайният срок е 30 април, но данъчните съветват да не чакаме последните дни, за да не се редим с часове на опашки. В повечето случаи хората, които са получавали хонорари или пък са работили на граждански договори, не дължат данъци, тъй като налозите им са били удържани авансово. Въпреки това те са длъжни да подадат декларация. По традиция в първия ден, в който се подават и плащат данъци, опашки няма. Декларациите, в които трябва да опишем доходите си, вече са готови. Освен от офисите на НАП те могат да се изтеглят и сайта на агенцията. Ако дължите пари на държавата, трябва да знаете, че до 10-и февруари може да платите с 5 на сто отстъпка. От тази година дължим и данък върху лихвите от депозитите ни в банки – реално обаче внасянето на тези пари в бюджета не е наше задължение. Данъкът се удържа и внася от банката. Ангажимент на банката е да изчисли данъчната основа да предмет на данъка и да преведе дължимото в банковите сметки на НАП.

Източник / LiveNews /

Коментари