Институции

От вчера в общината са въведени забрани – какви са те?

Написано от Пещераинфо

От вчера на територията на община Пещера е забранено къпането, плуването и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел във всички необезопасени и неохраняеми водни площи – язовири, канали, водоеми, реки и други водохранилища на територията на община Пещера.

Къпането и плуването на територията на общината може да се извършва само на охраняеми водни площи, обезопасени и оборудвани в съответствие с изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи.

Лицата, нарушаващи разпоредбите носят административнонаказателна отговорност по чл.31 от Закона за административните нарушения и наказания, ако не подлежат на по-тежко наказание.

Актовете за установяване на административни нарушения ще се съставят от секретаря на Общинската комисия по водноспасителна дейност.

Коментари