Институции Общество

Отпадъците на Пещера вече се карат на Регионалното депо

Пещера.Първият камион със смет от община Пещера бе приет на новото Регионално депо. Сметосъбирането в първия работен ден започна без сътресения, а след като община Пазарджик обяви бедствено положение и депото бе отворено, започна извозването на отпадъците към него. На място, за да се увери, че няма проблеми бе и кметът на Пещера Николай Зайчев.

Въпреки че от днес отпадъците ще се карат на по-далечното депо, такса битови отпадъци/ТБО/ в Пещера остава непроменена през 2018 година.

Заложените постъпления от ТБО са 1 050 000 лв., колкото са и предвидените разходи.  Очакваното изпълнение на събираемостта е малко над 1 017 488 лв. От тях 222 000 лв. от населението, а почти 800 000 лв. са от фирмите в общината.

От платените през годините глоби към РИОСВ заради старото сметище, днес община Пещера разполага с 1 125 000  милиона лева, които ще се използват за купуването на техника, съобщи кметът Николай Зайчев. Според него с част от тези средства се планира изграждането на  сепарираща инсталация. Има и проект за инсталациите за предварително третиране на отпадъците и компостиране. Освен това се планира кампания сред жителите на общината за разделно сметосъбиране, което ще позволи такса смет да се запази такава, каквато е и за в бъдеще.

Коментари