Институции

Откриха зелена шипка у изкупвачи в Радилово

През август 2012г. експертите на РИОСВ извършиха проверки в 13 пункта за изкупуване на билки, предвид активния сезон за събирането им. За констатирани административни нарушения са съставени 4акта – на собственика на пункт, извършващ дейността без регистрация в с. Дорково и за наличие на количества зелена шипка в пунктове в селата Поибрене, Левски и Радилово. При проверки на пунктове в Ракитово, Смилец, Злокучене, Карабунар, Виноградец, Мененкьово и Поибрене не са констатирани нарушения. Дадени са пет предписания за подобряване на дейността и спазване изискванията на Закона за лечебните растения.РИОСВ-Пазарджик ежегодно предписва на общините и държавните лесничейства да не издават позволителни за събиране на плод шипка преди настъпване на зрялост. Препоръките за ограничаване събирането на зелени плодове са в съответствие с позициите на България като износител на билки и билкови продукти. За неправилно събиране на билки в Закона за лечебните растения е предвидена глоба до 3 000 лева.

Коментари