Институции

Откриват приемна за защита от дискриминацията в Брацигово

Брацигово. На 8 юни  от 11:00 ч. в заседателната зала Общински съвет в Брацигово в сградата на Младежки дом град Брацигово, ул.“Христо Смирненски“1 ще работи приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация. Всеки, който е обект на дискриминация или бъде третиран различно във възможностите си да участва в обществения живот, може да посети месечната приемна и да зададе въпросите си. Комисията за защита от дискриминация е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и еднакво третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина за неравенство, привилегия или каквито и да било други прояви на нетолерантност.

Коментари