Институции

Отдел „Местни приходи“ напомнят !

Пещера. Отдел "Местни приходи" в Община Пещера припомня, че на 2 юли 2018г. изтича срока за заплащане на първа вноска на данък сграда, битови отпадъци и данък МПС. Работното време на служителите е от 8.30ч. до 17.30ч.

Коментари