Култура

Отвързаха таксата за лекар от минималната заплата

Таксата за посещение при лекар, зъболекар и за болнично лечение вече няма да бъде обвързана с минималната работна заплата. Това стана с промени в Закона здравното осигуряване, приети от депутатите на второ четене, предаде БТА. След като законът влезе в сила, е прието, че таксата ще се определя от Министерския съвет по формула.
Досега таксата за преглед при лекар и зъболекар представляваше 1% от минималната работна заплата (МРЗ) и с вдигането й поскъпваше и здравната такса. Болничният престой пък бе 2% от МРЗ за ден. До промяната в закона се стигна по предложение на здравния министър Десислава Атанасова, след като увеличението на минималната работна заплата от 1 май от 270 на 290 лева трябваше да вдигне и потребителските такси. Таксата за преглед при личен лекар трябваше да се повиши от 2,70 лева на 2,90 лева, а престоят в болница да поскъпне с 40 стотинки до 5,80 лева на ден. Сумите обаче няма да се намалят, защото законът не може да действа със задна дата. Но няма и да се повишават повече с промените в минималната заплата. За всяко посещение при лекаря или при лекаря по дентална медицина, както и за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно, здравноосигурените лица заплащат суми, определени с постановление на Министерския съвет, е записано в промените. Депутатите не приеха предложението на Мая Манолова от Коалиция за България пенсионерите – за жените, навършили 60 години, и мъжете, навършили 63 години, да заплащат 50 на сто от потребителската такса. Доброволното здравно осигуряване ще се основава на принципите на застраховането. Доброволното здравно осигуряване е дейност по поемане на рискове, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки срещу заплащане на премии, въз основа на застрахователни договори, записаха депутатите в закона. Коалиция за България и ДПС се обявиха срещу промяната, като мотивът е, че с нея се унищожава доброволното здравно осигуряване.
То ще се извършва въз основа на договор за медицинска застраховка по смисъла на Кодекса за застраховането. В едногодишен срок от влизането в сила на този закон заварените здравноосигурителни дружества с издадена лицензия за дейност по доброволно здравно осигуряване по реда на Закона за здравното осигуряване трябва да приведат дейността си в съответствие с Кодекса за застраховането и да подадат заявление до Комисията за финансов надзор за издаване на лиценз за извършване на застраховане. Договорите за доброволно здравно осигуряване, които са в сила към деня на влизане в сила на този закон, запазват действието си до изтичането на срока, за който са сключени, но не по-късно от една година от влизането в сила на този закон.

Коментари