Институции

Отварят ценовите оферти за обществена поръчка в Брацигово

Брацигово. На 02.08.2012 година от 10:30 ч. в сградата на Младежки дом в град Брацигово – заседателната зала на Общински съвет ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществената поръчка с предмет: „Устойчиво развитие на Община Брацигово чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура – СОУ „Народни будители“, НУ“Васил Петлешков“ и ОДЗ „Божура Фурнаджиева“. Председател на комисията за оценка, разглеждане и класиране на офертите ще бъде инж. Тодор Кръстев


Коментари