Общество

Отбелязваме Световния ден на влажните зони

Написано от Пещераинфо

Световният ден на влажните зони се отбелязва на 2 февруари. През 1971 г. на същата дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони – Рамсарска конвенция.През 2012 г. темата на кампанията е „Влажни зони и туризъм“. В глобален мащаб е известно, че поне 35 % от Рамсарските места в света декларират определено ниво на развиване на туристически дейности в тях. Осигуряването на добре управлявани устойчиви туристически практики, както и информация за туристите за значението на влажните зони е важна предпоставка за опазването на всички влажни зони по света и гарантира дългосрочните ползи за местните общности, дивата природа, икономиките и биологичното разнообразие, обясняват от екоинспекцията.

Коментари