Общество

Основана Военна академия

Написано от Пещераинфо

В началото на ХХ век се извършват реформи и модернизация на българската войска. Необходими са офицерски кадри с висше образование. Ето защо, на 11 декември 1911 г., с доклад до държавния глава цар Фердинанд І, военният министър генерал Никифор Никифоров прави аргументирано предложение за основаването на Военна академия /днес ВА „Г. С. Раковски“/. На 12 декември 1911 г. докладът за създаването на Военната академия е одобрен от цар Фердинанд І, а след три дни законопроектът е внесен за разглеждане и утвърждаване от Народното събрание. На 1 март 1912 г. законопроектът е гласуван от народните представители. На 20 април с.г., с Указ № 26, цар Фердинанд І утвърждава Закона за Военната академия. На 7 май той е подпечатан с държавния печат, а с публикуването му на 8 май 1912 г. в „Държавен вестник“ нормативният акт влиза в законна сила.

Коментари