Институции

Осем земеделски производители искат помощи

Пещера. Осем земеделски производители от община Пещера са подали заявления за „Държавна помощ de minimis за изхранване на овце и кози- майки. Общият размер на помощите de minimis за един земеделски производител не може да надхвърля левовата равностойност на 7 500 евро за период от три години, уточниха от Общинската служба по земеделие в Пещера. Стопаните се нуждаят от средствата за изхранване на 1 127 кози и овце- майки.Срокът за сключването на договорите е 16 юли, средствата ще бъдат изплатени до 10 август 2012г.

Коментари