Институции

Осемнадесет заседания е провел Общинският съвет в Пещера за 2012 г.

Пещера. Осемнадесет са били заседанията на Общински съвет Пещера за периода ноември 2011 до края на 2012 година. Приети са 41 решения за управление и разпореждане с общинско имущество и определяне на конкретните правомощия на кмета на общината. Законосъобразно са взети и други решения от местно значение ­ 152 за последното полугодие, а общо са 258. Няма протест от страна на районен прокурор, областен управител за отстраняване пропуски или допусната незаконосъобразност. Същинската работа се извършва в постоянните комисии, които са 8 на брой. В състава на Общински съвет ­ Пещера, има 6 представители на БСП, 5 са съветниците от ПП ГЕРБ, ВМРО – 2. По двама бащици имат ПП Атака, ПП ДПС, КП „Бъдеще за Пещера“, по 1 общински съветник имат ПП „Движение за нашия град“ и ПП „Новото време“.

 

Коментари